Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów

KOMUNIKAT ZG ZKwP
W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarzą Główny podjął następujące uchwały:
 
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
 
2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę  że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
 
3. Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.
Przy przyjmowaniu zgłoszeń na wystawy w Polsce psów urodzonych za granicąz ciętymi uszami i/lub ogonami, decyduje aktualny stan prawny w danym kraju dotyczący zakazu cięcia uszu i ogonów, a nie data urodzenia psa.
 
(aktualizacja: 14.06.2016)
Script logo