KOMUNIKAT Klubu Wyżłów

KOMUNIKAT Klubu Wyżłów

Klub Wyżłów informuje, że od dnia 01.06.2013 podania dotyczące dopuszczenia psów  starszych niż 24 miesiące do udziału w próbach pracy wyżłów należy składać e-mailem na adres: sekretarz@klubwyzlow.pl

Do podania z uzasadnieniem należy dołączyć:

  • kopię rodowodu
  • kopie kart ocen z  wystaw (o ile są dostępne)
  • kopie championatów (o ile są dostępne)

Podania bez uzasadnienia i bez kopii rodowodu nie będą rozpatrywane

 

Uzupełnienie do regulaminu prób pracy wyżłów

„ W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się udział w próbach pracy wyżłów psów, które ukończyły 24 miesiące życia. Psy te startują każdorazowo poza konkurencją.”

Po konsultacjach z Główną Komisją Hodowlaną postanowiono, że decyzję o dopuszczeniu psa starszego niż 24 miesiące do prób pracy, będzie podejmował Klub Wyżłów.

Script logo